Kampania na Youtube

Rodzaje YouTubowych reklam

YouTube to obok Facebooka i Googla jeden z największych kanałów komunikacji reklamowej. Wystarczy sobie uświadomić jak często sami korzystamy z YouTuba by odpowiedzieć na pytanie: czy warto reklamować się tam.

YouTube ma świadomość różnych potrzeb swoich klientów dlatego udostępnia reklamodawcą kilka wariantów reklamy w serwisie:

a. Reklamy displayowe
b. Nakładki reklamowe
c. Reklamy wideo możliwe do pominięcia
d. Reklamy wideo niemożliwe do pominięcia
e. Reklamy w przerywniku
f. Karty sponsorowane